Informatie - Regiovervoer Midden-Brabant

Informatie

Regiovervoer tijdelijk vangnet OV

14 oktober 2020

De Provincie Noord-Brabant heeft eerder besloten dat met de invoer van de maatregelen in het verband met het Corona-virus de Buurtbus voor Midden-Brabant tijdelijk overgaat naar het Regiovervoer. OV-reizigers die gebruik maken van deze voorziening reizen tot nader order tegen een lager tarief.

Maatregel voor heel Brabant
De maatregel geldt ook in de regio’s Regiotaxi Noordoost-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Regiovervoer Midden-Brabant en de regio Taxbus Zuidoost-Brabant. Kijk hier voor de contactgegevens van het regiovervoer in jouw regio: www.bravo.info/regiovervoer.

Waarom deze maatregel?
Vanwege het coronavirus rijden sinds 19 maart de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling in Brabant. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan OV beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden. Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, heeft de Provincie de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen. Dat wordt nu gedaan door de samenwerking met de regiotaxi’s.

Reisadvies België

29 september 2020

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies voor reizen naar België aangescherpt. Alleen noodzakelijke reizen zijn mogelijk. Tot nader order zijn ritten naar België met Regiovervoer Midden-Brabant niet mogelijk.

Wat is Regiovervoer Midden Brabant?

Regiovervoer Midden-Brabant haalt u thuis op en brengt u naar uw bestemming. Dat kan een ander huisadres zijn, maar bijvoorbeeld ook een winkelcentrum, ziekenhuis of station.

Uw taxi komt maximaal een kwartier voor of een kwartier na uw gewenste vertrektijd voorrijden. U deelt de taxi mogelijk met andere reizigers. Hierdoor duurt de reis maximaal een half uur langer dan bij een normale taxi, maar zijn de kosten flink lager. U betaalt per kilometer, maar uiteraard niet voor de omrijkilometers.

Iedereen kan met Regiovervoer Midden-Brabant reizen. U betaalt dan het zogenoemde OV-tarief. Heeft u via uw gemeente een Wmo-pas ontvangen? Dan reist u tegen het voordeliger Wmo-tarief.

 

Bekijk hier hoe u reist met Regiovervoer Midden-Brabant in 8 stappen.

 

Bekijk hier de spelregels van Regiovervoer Midden-Brabant.

 

Download de brochure over het OV-advies.

 

Download de handleiding voor het gebruik van de Regiovervoer App.

 

Wanneer rijdt Regiovervoer Midden-Brabant?

Regiovervoer Midden-Brabant rijdt het hele jaar van 06.00 tot 01.00 uur, met de volgende uitzonderingen:

  • Kerstavond, 24 december. Laatste  vertrektijdstip:22:00 uur;
  • Oudejaarsdag, 31 december. Laatste vertrektijdstip: 22:00 uur;
  • Nieuwjaarsdag, 1 januari. Vertrektijd vanaf 10:00 uur.

​De gewenste vertrektijd moet tussen bovengenoemde tijdstippen liggen. Dit betekent dat u op z’n vroegst om 06.00 uur een rit kunt inboeken, maar dat de taxi u wel om 05.45 uur kan ophalen. De laatst mogelijke rit van de dag kan worden ingeboekt voor 01.00 uur. Deze rit kan na 01.00 uur nog uitlopen.

In geval van extreme weersomstandigheden en  een weeralarm van het KNMI kan Regiovervoer de beschikbaarheid aanpassen.

 

Waar rijdt Regiovervoer Midden-Brabant?

U kunt met Regiovervoer Midden-Brabant maximaal 25 kilometer per rit reizen.

Het vervoersgebied van Regiovervoer Midden-Brabant bestaat uit twee delen:

  • Het binnengebied – Het gebied van de 8 deelnemende gemeenten. Binnen dit gebied  reist u naar ieder adres dat binnen het maximale reisbereik van 25 kilometer ligt.
  • Het buitengebied – Een schil rondom het binnengebied van 25 kilometer. Vanuit het binnengebied kunt u naar het buitengebied reizen en omgekeerd, naar ieder adres dat binnen het maximale reisbereik van 25 kilometer ligt. Het is niet mogelijk om tussen twee plaatsen in het buitengebied te reizen.

Wmo-gerechtigde klanten kunnen vanuit het binnengebied ook naar België reizen. Ook hiervoor geldt het maximale bereik van 25 kilometer.

 

Wat als mijn reis meer dan 25 kilometer is?

In sommige gemeenten gelden specifieke afspraken over te bezoeken bestemmingen waarvoor het Wmo-tarief geldt. Het betreft in veel gevallen bestemmingen die vallen buiten de maximale reisafstand per rit waarvoor u het Wmo-tarief betaalt. Deze bestemmingen worden puntbestemmingen genoemd.

Voor Wmo-reizigers uit Goirle en Hilvarenbeek gelden specifieke afspraken. Zij mogen de maximale reisafstand van 25 kilometer overschrijden voor ritten naar de vestiging Waalwijk van het Elisabeth- TweeSteden ziekenhuis.

 

Bovenregionaal vervoer

Het reisgebied en uw rit zijn met Regiovervoer Midden-Brabant aan grenzen gebonden. Wilt u buiten het vervoersgebied reizen en is het openbaar vervoer geen optie, dan komt u wellicht in aanmerking voor Valys vervoer. Uw gemeente kan u hiervoor aanmelden.

Wilt u meer informatie over Valys? Neem contact op via: 0900-9630, www.valys.nl.

 

Reserveren

U kunt uw rit boeken via:

 

 

U vindt hier meer informatie over reserveren.