Jeugdwet-vervoer - Regiovervoer Midden-Brabant

Jeugdwet-vervoer

Prettig onderweg

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt op jeugdhulp gaan we er vanuit dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. Zijn er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk. Als het nodig is dan is vervoer van en naar de professionele hulp onderdeel van de ondersteuning.

Dit vervoer moet prettig verlopen voor iedereen: met veilige vervoermiddelen, vriendelijke, deskundige chauffeurs die op tijd komen en met tevreden kinderen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. In dit boekje staan de afspraken over het vervoer in het kader van de Jeugdwet op een rij en lezen alle betrokkenen wat er van hen wordt verwacht. Neem als ouder/verzorger vóór dat uw kind met het vervoer gaat reizen (indien mogelijk) even de regels met uw kind door. En bewaar het boekje goed, zodat u belangrijke informatie later kunt terugvinden. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen en chauffeurs iedere dag prettig onderweg kunnen zijn.

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunt u op elk moment van de dag online wijzigingen over de ritten doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of vanwege andere redenen niet meerijdt. Indien een e-mailadres van u bekend is, ontvangt u een inlogcode voor het ouderportaal vooraf de start van het vervoer. Via het ouderportaal kunt u op elk moment online wijzigingen over de ritten doorgeven of klachten over het vervoer melden. Voor het gebruik van het ouderportaal en alle communicatie over het Jeugdwet-vervoer helpt u ons door een e-mailadres als contactmogelijkheid op te geven. Indien u gebruik maakt van mail verzoeken wij u uw e-mailadres bij ons door te geven. U kunt dit melden door de naam, de postcode en het e-mailadres per mail te verzenden aan ons: jeugd@regiovervoermiddenbrabant.nl. Hebt u geen internet? Dan kunt u voor wijzigingen op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur bellen met Regiovervoer Midden-Brabant op nummer 0900-7755862, onder keuze 1 (lokaal tarief).

 

Regels voor prettig vervoer

Om het vervoer prettig en goed te laten verlopen, moeten alle betrokkenen zich aan bepaalde regels houden. Hieronder staan de afspraken voor iedereen op een rijtje.

Dit verwachten we van ouders/verzorgers

 • U zorgt ervoor dat uw kind klaarstaat als de taxi komt aanrijden. De chauffeurs mogen na 2 minuten wegrijden als uw kind er niet is.
 • U helpt uw kind bij het in- en uitstappen. De chauffeur bedient zo nodig de lift, zet de rolstoel vast en controleert of de kinderen de veiligheidsgordel om hebben.
 • U bent thuis of zorgt voor opvang als uw kind thuis wordt afgezet.
 • Als uw kind niet meerijdt, geeft u dit minimaal 1 uur voor aanvang van de rit door aan Regiovervoer Midden-Brabant. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via het ouderportaal of telefonisch op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur.
 • Wanneer uw kind om enige redenen later dan het afgesproken tijdstip gaat (bijvoorbeeld na een bezoek aan de huisarts) of wanneer uw kind eerder naar huis gaat, dan bent u zélf verantwoordelijk voor het vervoer. Zorg er voor dat u dit tijdig de wijziging (minimaal 1 uur voor aanvang van de rit) doorgeeft aan Regiovervoer Midden-Brabant. De vervoerder haalt deze rit dan voor dat moment uit de planning.
 • Als uw kind weer meerijdt na ziekte, geeft u dit minimaal 2 uur voor de gecommuniceerde ophaaltijd door aan Regiovervoer Midden-Brabant. Dit kan via het ouderportaal en tot 17:00 uur telefonisch.
 • Maakt uw kind voor langere tijd of helemaal geen gebruik meer van het vervoer? Meld dit dan bij Regiovervoer Midden-Brabant.
 • U zorgt ervoor dat uw telefoonnummer en u w e-mailadres bekend zijn bij de gemeente en Regiovervoer Midden-Brabant.
 • U bespreekt met uw kind dat hij/zij zich netjes moet gedragen voor, tijdens en na de rit. Dit houdt in: blijven zitten, altijd de veiligheidsgordel om doen, fatsoenlijke taal gebruiken, van anderen en andermans spullen afblijven en jezelf rustig gedragen. Wanneer uw kind zich niet aan de regels houdt, kan dit betekenen dat het vervoer voor uw kind wordt beëindigd. U bent aansprakelijk voor de schade die uw kind aan de taxi of aan anderen toebrengt.
 • U zorgt voor begeleiding wanneer dit voor uw kind noodzakelijk is tijdens de rit.
 • Als uw kind een zitverhoger of een bijzondere gordel nodig heeft in de bus dan moet u die meegeven aan de chauffeur.

Dit verwachten we van de kinderen

 • Je stapt rustig in en uit.
 • Je gaat zitten op de vaste plek die de chauffeur je heeft aangewezen en daar blijf je de hele rit rustig zitten.
 • Je doet meteen je veiligheidsgordel om en houdt die de hele rit om.
 • Je gedraagt je netjes, bent aardig tegen de anderen en gebruikt dus geen scheldwoorden of onfatsoenlijke taal.
 • Je luistert altijd naar de chauffeur of je begeleid(st)er en doet wat ze van je vragen.
 • Je eet, drinkt of rookt niet in de taxi.
 • Je maakt geen filmpjes of foto’s van andere mensen in de taxi.
 • Je komt niet aan de spullen van andere kinderen.
 • Je maakt niet zonder toestemming ramen en deuren open of dicht.
 • Je zet geen muziek op in de taxi.

Dit kunt u verwachten van Regiovervoer Midden-Brabant

 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt ervoor dat de chauffeur voor aanvang van het vervoer persoonlijk kennis maakt met de ouders/ verzorgers en het kind.
 • Regiovervoer Midden-Brabant doet zijn best om op elke route een vaste chauffeur te laten rijden.
 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt voor een goede inschatting van de geplande ophaal- en afzettijd en geeft deze aan u door.
 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt er voor dat de kinderen maximaal 15 minuten voor aanvang worden afgezet en maximaal 15 minuten na het einde worden opgehaald.
 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt ervoor dat de chauffeur een ritlijst in de taxi heeft met de namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen die meerijden en geeft afmeldingen tijdig aan de chauffeurs door.

Dit kunt u verwachten van de chauffeur

 • Hij stelt zich voor aan een nieuw kind en diens ouders/verzorgers.
 • Als hij het voertuig verlaat, haalt hij de sleutels uit het contact en neemt ze mee.
 • Hij zorgt ervoor dat er een ritlijst aanwezig is in de taxi met de namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen die hij vervoert.
 • Hij haalt de kinderen bij het afgesproken ophaaladres op en brengt ze terug naar het afgesproken afzetadres.
 • Hij helpt bij het in- en uitstappen.
 • Hij zorgt ervoor dat de kinderen veilig aan de rechterkant van de weg uitstappen en daarna niet alleen de straat oversteken.
 • Hij rijdt zoveel mogelijk een vaste route.
 • Hij zorgt ervoor dat alle kinderen veiligheidsgordels gebruiken.
 • Hij vervoert alleen de kinderen die op de ritlijst vermeld staan.
 • Hij vertrekt pas als alle kinderen op hun vaste plek zitten en hun veiligheidsgordel om hebben.
 • Hij rijdt bij het afzetten pas weg als het kind door ouder/verzorger is opgevangen.
 • Hij drinkt en eet niet in de taxi.
 • Hij rookt niet in of om de taxi, of in de omgeving van de school. Tevens rookt de chauffeur nooit in het bijzijn van de leerlingen.
 • Hij rijdt de rolstoelen naar binnen en zet deze op de juiste wijze vast.
 • Hij bespreekt ongewenst gedrag duidelijk en rustig met het betrokken kind. Als het kind ongewenst gedrag blijft vertonen, wordt dit gemeld aan Regiovervoer Midden-Brabant.
 • Hij zet ook een kind dat ongewenst gedrag vertoont, op tijd en op de afgesproken plaats af.
 • Ouders kunnen geen onderlinge afspraken maken met de chauffeur.

Dit verwachten we van de zorgaanbieder

 • De zorgaanbieder zorgt voor opvang als de kinderen daar aankomen.
 • De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de kinderen op een vastgestelde plaats wachten en draagt ze over aan de chauffeur.
 • De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de kinderen op tijd, zo vlot mogelijk en veilig instappen.
 • De zorgaanbieder zorgt voor opvang bij uitval. Het vervoer vindt uitsluitend plaats op basis van het afgesproken tijdschema.

 

Klachten

Hebt u een klacht over het vervoer? Meld dit dan bij Regiovervoer Midden-Brabant. Dit kan altijd per mail of telefonisch op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. Regiovervoer Midden-Brabant zoekt dan in overleg met u, de gemeente, het vervoersbedrijf en/ of de zorginstelling naar een oplossing. Wanneer uw kind niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald, belt u direct naar Regiovervoer Midden-Brabant.

 

Uw gemeente

Hebt u vragen over uw beschikking Jeugd? Neem dan contact op met uw gemeente. Ook wijzigingen die van belang kunnen zijn voor het recht op vervoer, geeft u door aan uw gemeente. Het gaat dan om verandering in gezinssamenstelling, adres, etc.