Baanbrekers - Regiovervoer Midden-Brabant

Baanbrekers

Ophaaltijden

Vanaf 1 april verzorgt Regiovervoer Midden-Brabant het vervoer voor Baanbrekers. Regiovervoer Midden-Brabant informeert u over de ophaal- en afzettijden voor de route waarin u bent ingedeeld. Mochten zich in de loop van de tijd belangrijke wijzigingen voordoen waardoor wijzigingen zijn in de ophaal- en afzettijden, dan nemen we contact met u op en ontvangt u de aangepaste tijden.

 

Let op! U ontvangt geplande ophaal- en afzettijden. Uitgangspunt is dat u op tijd bij Baanbrekers arriveert. Het kan gebeuren dat een taxi iets eerder of later komt, bijvoorbeeld door omstandigheden op de weg. Regiovervoer Midden-Brabant doet zijn best om binnen de aangegeven marges uw vervoer naar en vanaf Baanbrekers te regelen. Houd altijd rekening met een marge van tien minuten vroeger of later dan de geplande ophaal- en afzettijd.

Het uitgangspunt is dat u altijd door dezelfde chauffeur wordt vervoerd. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor er een andere chauffeur op uw route moet worden ingezet. Regiovervoer Midden-Brabant streeft ernaar die wisselingen van chauffeur zo beperkt mogelijk te houden.

 

Belangrijke regels en afspraken voor het vervoer en het doorgeven van wijzigingen

Zijn uw gegevens actueel?

Voor goede communicatie is het belangrijk dat Regiovervoer Midden-Brabant in het bezit is van de juiste contactgegevens. Zorg er daarom voor dat wij altijd over een actueel e-mailadres van u beschikken. Indien mogelijk ontvangen van u ook graag een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. In geval er onverhoopt iets voorvalt tijdens het vervoer kunnen wij u direct bereiken.

Meldingen doorgeven via uw persoonlijk portaal

Op deze pagina kunt u op elk moment van de dag wijzigingen over de ritten doorgeven via het ouderportaal. Bijvoorbeeld wanneer u ziek bent, of vanwege andere redenen niet meerijdt. U ontvangt een inlogcode voor het portaal via de e-mail, waarin ook de route bekend wordt gemaakt. U ontvangt alleen een inlogcode als we een e-mailadres van u hebben.

 

Geen inlogcode ontvangen?
Maakt u wel gebruik van e-mail en heeft u geen inlogcode van ons ontvangen? Dan verzoeken wij u om uw e-mailadres aan ons door te geven. Stuur hiervoor een mail met de voor- en achternaam en de geboortedatum van uw kind naar: baanbrekers@regiovervoermiddenbrabant.nl. U kunt voor het doorgeven van wijzigingen ook bellen met Regiovervoer Midden-Brabant op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur (telefoonnummer 0900-7755862).

 

Let op! Een betermelding geeft u minimaal één uur voor de geplande ophaaltijd door via het portaal. U wordt dan weer opgehaald. Indien u geen gebruik maakt van het portaal, dient u de betermelding op werkdagen vóór 17:00 uur telefonisch aan ons door te geven.

U kunt geen ziek- of betermeldingen of afmeldingen via e-mail aan ons doorgeven, dit doet u bij voorkeur via het portaal.

Incidentele wijzigingen in ophaal- en afzetadres zijn niet toegestaan.

Hebt u een klacht over uw vervoer? Dan kunt u dit aan ons melden, door een e-mail te sturen naar baanbrekers@regiovervoermiddenbrabant.nl of telefonisch op werkdagen.

Loosmeldingen

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd afmelden van een rit. U mag zelf geen afspraken maken met de chauffeur. Afmeldingen geeft u door via uw portaal. Het is heel vervelend als u uw rit niet (tijdig) afmeldt. De chauffeur komt dan voor niets bij u aan de deur.

Dit leidt tot onnodige vertraging, kosten en overlast voor de collega’s die in uw route meerijden.

Tijden waarop wordt gereden

Het afzetten en ophalen van de medewerkers van Baanbrekers gebeurt volgens een vast schema. Hierbij worden de begin- en eindtijden gebruikt zoals die door Baanbrekers zijn bepaald. Wijzigingen van die tijden worden uitsluitend in overleg met de leiding van Baanbrekers doorgevoerd.

Reistijd

Regiovervoer Midden-Brabant heeft als opdracht om de route te plannen die, binnen de met Baanbrekers afgesproken voorwaarden, het meest efficiënt is. Verzoeken vanuit de medewerkers van Baanbrekers om de route aan te passen kunnen dan ook niet worden verwerkt.

Regels in het voertuig

Alle inzittenden zijn verplicht de veiligheidsgordel te dragen gedurende de gehele rit. Het is in de taxi niet toegestaan om te eten, drinken of te roken. Ook het maken van foto’s of filmpjes van andere mensen in de taxi is niet toegestaan. Iedereen in het voertuig gedraagt zich fatsoenlijk en respectvol naar de overige inzittenden.

 

Wat u mag verwachten van de chauffeur

De afspraken met de chauffeur

De chauffeur doet er alles aan om de medewerkers van Baanbrekers veilig en tijdig bij Baanbrekers en thuis af te zetten. Het is niet mogelijk om zelf met de chauffeur afspraken te maken over het vervoer.

De chauffeur eet, drinkt of rookt niet in of om de taxi. Tevens rookt de chauffeur nooit in het bijzijn van de medewerkers van Baanbrekers.

Voor het ophalen van de medewerkers gelden de volgende regels:

  • De chauffeur belt altijd aan op het thuisadres van de medewerkers wanneer hij daar arriveert. Vervolgens loopt de chauffeur samen met de medewerkers naar de taxi. 
  • Bij het ophalen bij Baanbrekers meldt de chauffeur zich op het afgesproken afhaalpunt. De chauffeur verzamelt daar alle medewerkers van Baanbrekers die hij in zijn route moet vervoeren. Als alle deelnemers aanwezig zijn lopen zij, samen met de chauffeur, naar de taxi. 
  • De chauffeur vertrekt pas wanneer alle deelnemers van de route in het voertuig zitten en hun veiligheidsgordel om hebben.