Leerlingenvervoer - Regiovervoer Midden-Brabant

Regiovervoer Midden-Brabant

Prettig onderweg

Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Het leerlingenvervoer biedt een oplossing voor kinderen die niet zelfstandig naar hun speciale school kunnen reizen. Dit vervoer moet prettig verlopen voor iedereen:  met veilige vervoermiddelen, vriendelijke, deskundige chauffeurs die op tijd komen en met tevreden kinderen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt. Op deze website vindt u de afspraken over het leerlingenvervoer op een rij en lezen alle betrokkenen wat er van hen wordt verwacht. Neem als ouder/verzorger vóór aanvang van het schooljaar de regels met uw kind door. Hiervoor is ook het boekje Prettig onderweg beschikbaar. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen en chauffeurs iedere dag prettig onderweg kunnen zijn.

Ouderportaal

Via het ouderportaal kunt u op elk moment van de dag wijzigingen over de ritten doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of vanwege andere redenen niet meerijdt. U ontvangt een inlogcode voor het ouderportaal via de informatiebrief, waarin ook de routes bekend worden gemaakt. Deze brief ontvangt u een week voordat het vervoer voor uw kind start. U ontvangt alleen een inlogcode als we een e-mailadres van u hebben ontvangen van de gemeente.

Heeft u geen inlogcode ontvangen en u maakt wel gebruik van e-mail? Dan verzoeken wij u om uw e-mailadres aan ons door te geven. Stuur hiervoor een mail met uw naam en postcode naar Regiovervoer Midden-Brabant.

 

Regels voor prettig vervoer

Om het vervoer prettig en goed te laten verlopen, moeten alle betrokkenen zich aan bepaalde regels houden. Hieronder staan alle afspraken voor iedereen op een rij.

Dit kunt u verwachten vanĀ  Regiovervoer Midden-Brabant

 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt ervoor dat de chauffeur voor aanvang van het vervoer persoonlijk kennis maakt met de ouders/verzorgers en het kind.
 • Regiovervoer Midden-Brabant doet zijn best om op elke route een vaste chauffeur te laten rijden
 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt voor een goede inschatting van de geplande ophaal- en afzettijd en geeft deze aan u door.
 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt ervoor dat de kinderen maximaal 15 minuten voor aanvang van de school worden afgezet en maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd worden opgehaald.
 • Regiovervoer Midden-Brabant zorgt ervoor dat de chauffeur een lijst in de taxi heeft met de namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen die meerijden en geeft afmeldingen tijdig aan de chauffeurs door.

Dit kunt u verwachten van de chauffeur

 • De chauffeur stelt zich voor aan een nieuw kind en diens ouders/verzorgers.
 • Als de chauffeur het voertuig verlaat, haalt de chauffeur de sleutels uit het contact en neemt ze mee.
 • De chauffeur zorgt ervoor dat er een lijst aanwezig is in de taxi met de namen, adressen en telefoonnummers van de kinderen die de chauffeur vervoert.
 • De chauffeur haalt de kinderen bij het afgesproken ophaaladres op en brengt ze terug naar het afgesproken afzetadres. 
 • De chauffeur helpt bij het in- en uitstappen.
 • De chauffeur zorgt ervoor dat de kinderen veilig aan de rechterkant van de weg uitstappen en daarna niet alleen de straat oversteken.
 • De chauffeur rijdt zoveel mogelijk een vaste route.
 • De chauffeur zorgt ervoor dat alle kinderen veiligheidsgordels gebruiken.
 • De chauffeur vervoert alleen personen die op de lijst vermeld staan.
 • De chauffeur vertrekt pas als alle kinderen op hun vaste plek zitten en hun veiligheidsgordel om hebben.
 • De chauffeur rijdt bij het afzetten pas weg als het kind door ouder/verzorger is opgevangen.
 • De chauffeur drinkt en eet niet in de taxi. 
 • De chauffeur rookt niet in of om de taxi, of in de omgeving van de school. Tevens rookt de chauffeur nooit in het bijzijn van de leerlingen.
 • De chauffeur rijdt de rolstoelen naar binnen en zet deze op de juiste wijze vast.
 • De chauffeur bespreekt ongewenst gedrag duidelijk en rustig met het betrokken kind. Als het kind ongewenst gedrag blijft vertonen, wordt dit gemeld bij Regiovervoer Midden-Brabant.
 • De chauffeur zet ook een kind dat ongewenst gedrag vertoont, op tijd en op de afgesproken plaats af.
 • Ouders kunnen geen onderlinge afspraken maken met de chauffeur. Voor vragen en/of wijzigingen kunt u contact opnemen met Regiovervoer Midden-Brabant.

Dit verwachten we van de school en de leerkrachten

 • De school zorgt voor opvang als de kinderen daar aankomen.
 • De school zorgt ervoor dat de kinderen op een vastgestelde plaats wachten en draagt ze over aan de chauffeur.
 • De school zorgt ervoor dat de kinderen op tijd, zo vlot mogelijk en veilig instappen.
 • De school zorgt voor opvang bij lesuitval. Het leerlingenvervoer vindt uitsluitend plaats op basis van het schoolrooster.
 • De school geeft stageadressen en -tijden door aan Regiovervoer  Midden-Brabant. De school zorgt voor stageplaatsen die dichtbij de woning of de school van het kind liggen.

Dit verwachten we van ouders/verzorgers

 • U zorgt ervoor dat uw kind klaar is voor vertrek als de taxi komt aanrijden. De chauffeurs mogen na 2 minuten wachten, wegrijden als uw kind er niet is.
 • U helpt uw kind bij het in- en uitstappen. De chauffeur bedient zo nodig de lift, zet de rolstoel vast in het voertuig en controleert of de kinderen de veiligheidsgordel om hebben.
 • U bent thuis of zorgt voor opvang als uw kind thuis wordt afgezet.
 • Wordt op het afgesproken afzetadres niet opengedaan, dan brengt de chauffeur uw kind naar een kinderopvang in Tilburg (AMO). De chauffeur doet een briefje in uw brievenbus met het adres waar u uw kind kunt ophalen. De kosten voor de extra opvang zijn voor u, u ontvangt hiervoor een rekening. Zorg er dus voor dat u thuis bent of dat iemand namens u de deur opendoet.
 • Als uw kind niet meerijdt, geeft u dit minimaal 1 uur voor aanvang van de rit door aan Regiovervoer Midden-Brabant. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via het ouderportaal of telefonisch op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur.
 • U brengt uw kind zelf naar school, wanneer uw kind later naar school gaat, bijvoorbeeld door bezoek aan de (huis)arts.
 • Als de taxi aan de deur komt en uw kind gaat niet mee om een bepaalde reden, dan wordt de rit automatisch afgemeld. Uw kind kan dan ook niet meereizen op de terugreis, tenzij u vóór 11:00 uur contact opneemt met Regiovervoer Midden-Brabant.
 • U haalt uw kind zelf op, wanneer uw kind eerder naar huis gaat, bijvoorbeeld wegens ziekte.
 • Als uw kind weer meerijdt na ziekte, geeft u dit minimaal 2 uur voor de gecommuniceerde ophaaltijd  door aan Regiovervoer Midden-Brabant. Dit kan via het ouderportaal en tot 17:00 uur telefonisch.
 • Maakt uw kind voor langere tijd of helemaal geen gebruik meer van het vervoer? Meld dit dan bij Regiovervoer Midden-Brabant.
 • U zorgt ervoor dat uw telefoonnummer en uw e-mailadres bekend zijn bij de gemeente en Regiovervoer Midden-Brabant.
 • U bespreekt met uw kind dat hij/zij zich netjes moet gedragen voor, tijdens en na de rit. Dit houdt in: blijven zitten, altijd de veiligheidsgordel om, fatsoenlijk taalgebruik, van anderen en andermans spullen afblijven en rustig gedrag. Wanneer uw kind zich niet aan de regels houdt, kan dit betekenen dat het leerlingenvervoer voor uw kind wordt beëindigd. U bent aansprakelijk voor de schade die uw kind aan de taxi of aan anderen toebrengt.
 • U zorgt voor begeleiding wanneer dit voor uw kind noodzakelijk is tijdens de rit.

Dit verwachten we van de kinderen

 • Je stapt rustig in en uit.
 • Je gaat zitten op de vaste plek die de chauffeur je heeft aangewezen en daar blijf je de hele rit rustig zitten.
 • Je doet meteen je veiligheidsgordel om en houdt die de hele rit om.
 • Je gedraagt je netjes, bent aardig tegen de anderen en gebruikt dus geen scheldwoorden of onfatsoenlijke taal.
 • Je luistert altijd naar de chauffeur of je begeleid(st)er en doet wat ze van je vragen.
 • Je eet, drinkt of rookt niet in de taxi.
 • Je maakt geen filmpjes of foto’s van andere mensen in de taxi
 • Je komt niet aan de spullen van andere kinderen.
 • Je maakt niet zonder toestemming ramen en deuren open of dicht.

 

 

 

Leerlingenvervoer

Voor het leerlingenvervoer is Regiovervoer Midden-Brabant bereikbaar op werkdagen van 7:00 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer 0900-7755862. U neemt telefonisch contact op met Regiovervoer Midden-Brabant voor incidentele wijzigingen van de ritten, bijvoorbeeld als uw kind ziek is of vanwege andere redenen niet meerijdt. Ook via het ouderportaal kunt u dergelijke wijzigingen doorgeven. Indien u een structurele wijziging wilt melden, kunt u contact opnemen met uw gemeente

 

Klachten

Heeft u een klacht? Meld dit dan via het e-mailadres of telefonisch op werkdagen. Regiovervoer Midden-Brabant zoekt dan in overleg met u, de gemeente, het vervoersbedrijf en/of de school naar een oplossing. Wanneer uw kind niet op de afgesproken tijd wordt opgehaald, belt u direct naar Regiovervoer Midden-Brabant.

 

Reizigersoverleg

Reizigersoverleg Brabant is het officiële adviesorgaan van de provincie Noord-Brabant en de vervoerders. Vanuit die rol behartigt Reizigersoverleg Brabant de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer.  
In 2018 is die rol uitgebreid door ook de reizigers in het doelgroepenvervoer te gaan vertegenwoordigen. Dit in samenwerking met Regiovervoer Midden-Brabant, een organisatie voor de integrale uitvoering van het doelgroepenvervoer. Hierdoor bouwt Reizigersoverleg Brabant mee aan een vervoerssysteem waar meerdere reizigersgroepen gebruik van (gaan) maken. Leerlingenvervoer maakt ook onderdeel uit van dit doelgroepenvervoer. 
Daarom zoekt Reizigersoverleg Brabant ouders en leerlingen die mee willen praten. Heeft u interesse, tips en/of opmerkingen neem dan contact met ons op via info@reizigersoverlegbrabant.nl.
 

Uw gemeente

Heeft u vragen over uw beschikking leerlingenvervoer? Wilt u structurele wijzigingen in het rittenpatroon of wijzigingen die van belang kunnen zijn voor het recht op leerlingenvervoer doorgeven? Neem dan contact op met uw gemeente. Het gaat dan om bijvoorbeeld verandering in gezinssamenstelling, adres of school(type).